NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ – SBĚR REFERENCÍ

 

CHCETE POUKÁZKU NA 1000 Kč?


(www.fotolia.com)

Máte rodinný dům mladší než 4 roky?

Je vybaven tepelným čerpadlem?

Pokud jste odpověděli 3x ANO, vyplňte dotazník a poukázka je Vaše.

VYPLNIT DOTAZNÍK

 

AKTUÁLNĚ BĚŽÍ SBĚR DAT O SPOTŘEBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE RODINNÝCH DOMŮ S TEPELNÝMI ČERPADLY

ODMĚNA PRO KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA PRŮZKUMU - poukázka v hodnotě 1000,- Kč za přijatý referenční dům na volný nákup v nákupní galerii mall.cz.

V tuto chvíli bychom rádi údaje o domech s tepelnými čerpadly.  Tato fáze je realizována s podporou společnosti Fenix a odměnu získá každý účastník, který splní kritéria a dodá potřebné podklady.

Referenční objekt musí splňovat následující kritéria:

  • Rodinný dům do 180 m2 obytné/vytápěné plochy
  • Dům byl postaven v letech 2013-2015 (stavební povolení vydáno po 1.4.2013 dle Vyhl. 78/2013 Sb.)
  • V objektu není nadstandardní spotřeba – např. vyhřívání vody pro bazén, wellnes, sauna, apod.
  • Nejsou zde instalovány další OZE – například solární nebo fototermický ohřev TUV
  • K dispozici jsou kopie všech vyúčtování za spotřebu elektrické energie od uvedení domu do provozu
  • K dispozici je také kopie PENB – titulní strany i průvodní zprávy

Pokud máte zájem se projektu zúčastnit, prosím, připravte si následující podklady:

(zadávání dat se provádí najednou a nelze přílohy později přidávat)

  • Fotografii domu (stačí mobilním telefonem, ale z fotografie musí být patrny základní charakteristiky objektu– počet podlaží, tvar střechy, zda jde o objekt v zástavbě, řadový apod.)
  • Kopie všech vyúčtování za spotřebu elektrické energie od uvedení domu do provozu (tzn. min. 2, max. 4 faktury). Pokud si faktury neschováváte, u většiny dodavatelů je lze zpětně získat ze zákaznických účtů na webu. Stačí čitelná fotokopie telefonem.
  • Kopie PENB – titulní strany i průvodní zprávy. PENB jste předkládali ke stavebnímu povolení, příp. jste jej získali při koupi domu. Stačí čitelná fotokopie telefonem.
  • Uvedení užitné plochy objektu a tepelné ztráty (pokud není patrno z PENB)

Poskytnutím dat poskytovatel souhlasí s podmínkami a se zpracováním a zveřejněním (neadresně) poskytnutých údajů.

O projektu

Vážení čtenáři,
Porovnání nákladů na vytápění TZB-info je jedním z nejstarších výpočtů na portálu TZB-info a zároveň jedním z nejnavštěvovanějších a také nejčastěji citovaných.

Ačkoliv všichni víme, že neexistuje univerzální řešení nejlepšího vytápění, je to nejčastější dotaz, který na výstavách a od obecných médií v redakci dostáváme. Všichni toužíme po jednoduchém řešení. A pod vlivem této touhy řada čtenářů využívá i výpočet bez toho, aby si dali práci s pečlivým zadáním všech parametrů. Všechna zjednodušení se poté samozřejmě projeví nějakou měrou ve výsledku. A čím jsou budovy úspornější, tím složitější a důležitější je přesná konfigurace.

Zatímco v 90.letech měl typický dům tepelnou ztrátu mezi 15 a 20 kW, dnes běžně kolem 5 kW. Dříve se tepelné zisky ve výsledku projevovaly málo, dnes mohou mít rozhodující vliv. Zároveň roste význam přípravy teplé vody, jejíž nároky na energie v celkové spotřebě dnes již převažují.

Poslední velkou úpravou prošel výpočet Porovnání nákladů na vytápění v roce 2013. Ačkoliv jsme ponechali název Porovnání nákladů na vytápění, dnes zahrnuje výpočet přípravu teplé vody a náklady na elektrickou energii, provozní a investiční náklady.

Koncem roku 2016 jsme iniciovali jednání se zástupci sdružení, která reprezentují jednotlivé zdroje a profese, abychom mohli zaktualizovat investiční a provozní náklady. Z jednání vyplynuly požadavky na drobné úpravy, ale neukázala se potřeba zásadních změn.

Nicméně rádi bychom pro potřeby srovnání postupně sesbírali data z reálného provozu různých objektů a různých zdrojů.

 

Podmínky:

Sběr dat provádí společnost Topinfo s.r.o. a údaje bez personifikace využije pro srovnání objektů a energetické analýzy pro potřeby redakce TZB-info.

Vyhrazujeme si právo referenční objekt odmítnout a také sběr dat kdykoliv bez udání důvodu ukončit.

Zadavatel souhlasí s poskytnutím dat o objektu a kontaktem společnosti FENIX Trading s.r.o. pro porovnání s provozem domů s elektrickým vytápěním. 

Poukázku v hodnotě 1000,- Kč za přijatý referenční dům na volný nákup v nákupní galerii mall.cz obdrží zúčastněný elektronicky do 14 dnů po přijetí reference. O přijetí reference bude poskytovatel informován mailem.

Ukončení sběru dat v tomto projektu je 31.8.2017. 
Osobní údaje:
*Jméno:

*Přijímení:

*E-mail:

*Telefon:

Firma:


Obrázky domu:

*Obrázek 1:

X
Obrázek 2:

X

Přílohy:

X
X
X
X

Poznámka:

*Souhlasím s podmínkami

© Copyright Topinfo s.r.o. 2017 & SharpNet.Cz, všechna práva vyhrazena. http://www.tzb-info.cz/